Przeszłość Demograficzna Polski, 31, 2012

Studia

Geneza europejskiego modelu małżeństwa na przełomie średniowiecza i czasów wczesnonowożytnych z perspektywy historii Polski

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Ludność parafii Krzynowłoga Mała w świetle podatków podymnego z 1661 i pogłównego z 1662 roku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Piaseczno w połowie XIX wieku — procesy ludnościowe w małej społeczności

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Materiały

Materiały do historii morowego powietrza w Słonimiu w latach 1630 i 1631

Pobierz artykułPobierz artykuł

Spis parafian Zarzecza Delatyńskiego z 1763 roku

Pobierz artykułPobierz artykuł

Recenzje i Omówienia

Recenzja: Jan Kwak, Przemiany demograficzne w ośrodkach górniczo-hutniczych Górnego Śląska u progu wielkiej industrializacji (od końca XVIII do połowy XIX wieku), [w:] Przemiany demograficzne Europy Środkowej w czasach nowożytnych, pod red. Hanny Kurowskiej, Zielona Góra 2010 (= „Zielonogórskie Spotkania z Demografią” 1), s. 255–265

Pobierz artykułPobierz artykuł

Varia

Sprawozdanie z działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nauk Demograficznych PAN za rok 2011

Pobierz artykułPobierz artykuł

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy