Przeszłość Demograficzna Polski, 26, 2005, ss.189

Od redakcji

Pobierz artykuł

Studia

40-lecie działalności Sekcji Demografii Historycznej Komitetu Nsuk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk

Pobierz artykuł

Sekcja Demografii Historycznej, demografia

O miejscu i perpektywach badań społeczno-demograficznych słów kilka

Pobierz artykuł

demografia

Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju

Pobierz artykuł

demografia, rodzina staropolska

Rodzina na Górnym i Dolnym Śląsku w XVIII-XIX wieku. Kontynuacje i zmiany demograficzne

Pobierz artykuł

demografia, rodzina, Śląsk

Rekonstrukcja rodziny gubińskiej w pierwszej połowie XVIII wieku

Pobierz artykuł

demografia, rodzina, rekonstrukcja rodzin

Dziedziczenie i międzypokoleniowa wymiana w parafii Bujaków, 1766-1803, głos w dyskusji nad geografią europejskich form rodzinnych

Pobierz artykuł

demografia, formy rodzinne, dziedziczenie, międzypokoleniowa wymiana, Bujaków, Śląsk

Cykl rozwojowy gospodarstwa chłopskiego na przykładzie wsi parafii Będków (na podstawie spisu ludności z 1791 roku)

Pobierz artykuł

demografia, gospodarstwo chłopskie, Będków, spisy ludności, 1791

Społeczność osad olęderskich w parafii Pszczew od XVIII do pierwszej połowy XIX wieku

Pobierz artykuł

demografia, osady olęderskie, Olędrzy, Pszczew

Zaludnienie ziem polskich w XIX i na początku XX wieku

Pobierz artykuł

demografia, miasta

Transformacja demograficzna a industrializacja na przykładzie Prus Zachodnich na przełomie XIX i XX wieku

Pobierz artykuł

demografia, transformacja demograficzna, industrializacja, Prusy Zachodnie

Współczesna demografia regionalna i kilka wniosków z niej wypływających dla innych badań w mikroskali

Pobierz artykuł

demografia, demografia regionalna, mikroskala

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy